Tablica pamiątkowa

Szanowni Państwo,

I tak oto w roku 1262 pierwszy wójt Czeladzi rozpoczął wytyczanie rynku i pierzei przyrynkowych, a następnie budowę miasta. Głównym obiektem znajdującym się przy Rynku była taberna, zwana później Karczmą Wójtowską. Pełniła ona rolę nie tylko domu gościnnego i karczmy, ale i głównej sali zbornej miejskiej wspólnoty. Ponadto taberna była siedzibą urzędnika książęcego, którym był dziedziczny wójt.

Karczma Wójtowska jako miejsce władzy była przodkiem późniejszych ratuszy, magistratów i urzędów miejskich. Ta prastara taberna położona w północno-zachodnim narożniku Rynku była rozłożystą, drewnianą budowlą o szerokim podcieniu z sienią, w której jak podają stare dokumenty, koń z wozem mógł zawrócić. Budynek zwieńczony był potężnym, łamanym dachem o dwóch kondygnacjach zakończonych ozdobnymi szczytami. Karczma zwrócona była do rynku ścianą szczytową. Miała solidną, kamienną podmurówkę. Kolumienki podcieni misternie wyciosane były w rozmaite ornamenty i tworzyły tzw. wystawkę. Od strony Rynku znajdował się przelotowy wjazd łączący główny budynek karczmy z drugim prostopadle do niego dobudowanym. W owej dobudówce, przypominającej halę, mieściły się stajnie i wozowania. Od strony rynku oddzielne drzwi prowadziły do izby szynkowej z komorą i kuchnią. Wewnątrz mieściła się obszerna izba ze sceną o podpartym stropie drewnianym i pięknie rzeźbionymi kolumienkami. Karczma przetrwała do 1917 roku, zniszczona z walącym się dachem i ścianami została zburzona przez Prusaków rezydujących wówczas w mieście. Karczma Wójtowska była centralnym miejscem spotkań mieszkańców, gdzie dyskutowano o wieściach dochodzących ze świata, pito piwo oraz inne trunki.

W roku 1933 na części fundamentów Karczmy Wójtowskiej oraz części zachowanych piwnic kamienicę w obecnym kształcie wybudowali małżonkowie Zofia i Teodor Makowscy; Teodor Makowski (pseudonim „Pikalski”), działacz niepodległościowy, sybirak, powstaniec śląski.

W roku 2016 w czasie, kiedy urząd Burmistrza sprawował Zbigniew Szaleniec, z inicjatywy i za sprawą Pawła Wdowickiego kamienica po gruntownym remoncie uzyskała obecny wygląd, a w udostępnionych na nowo średniowiecznych piwnicach zagościła winiarnia.

Zapraszamy również do przeglądu naszych galerii zdjęć.

Zespół Rynek2.pl