Nota prawna

The Solutions for Business Company Sp. z o.o. S.K.A. (dalej zwana „SBC”) oświadcza, że treści opublikowane na stronach niniejszego serwisu (www.rynek2.pl) mają wyłącznie cel informacyjny i nie stanowią oferty SBC w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Osoba zainteresowana szerszymi informacjami na temat produktów i usług powinna skontaktować się z przedstawicielami firmy.

SBC nie ma wpływu na treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone w niniejszym serwisie.

Niniejszy serwis – jego wizerunek graficzny oraz zawartość są własnością SBC, a kopiowanie go w całości lub w części wymaga uprzedniej zgody SBC.

Zespół Rynek2.pl