Kontakt

Jeśli masz pytania dotyczące naszych usług, skontaktuj się z nami. Skierujemy Cię do właściwej osoby.

Dane adresowe:

ul. Rynek 2
41-250 Czeladź
tel.: +48 32 700 70 20
faks: +48 43 656 44 73
e-mail: biuro[@]rynek2.pl

Dane rejestrowe właściciela nieruchomości:

The Solutions for Business Company sp. z o.o. S.K.A.
ul. Rynek 2
41-250 Czeladź
tel.: +48 43 655 74 73
faks: +48 43 656 44 73
e-mail: office[@]tsfbc.com
www.tsfbc.com

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi,
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000409376
NIP 6462927125
Regon 242845655
Kapitał Zakładowy i Zapasowy: 1.100.000,00 PLN

Rachunek bankowy:

ING BANK ŚLĄSKI S.A.
ul. Małachowskiego 7, 41-200 Sosonowiec
IBAN: 45 1050 1360 1000 0090 3074 8058 PLN
23 1050 1360 1000 0090 3074 8066 EUR
SWIFT: INGBPLPW

Zespół Rynek2.pl